- 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
  • Hotline : - 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
IN CATALOGUE

IN CATALOGUE

Kích thước: A4, A5, A6 ...
Chất liệu bìa: C250, C300
Chất liệu ruột: C150, C200
Gia công: Cán bóng, cán mờ
IN THIỆP MỜI - THƯ MỜI - GIẤY MỜI

IN THIỆP MỜI - THƯ MỜI - GIẤY MỜI

In 4 màu, 2 mặt
Chất liệu giấy Coucher, Offset
Xén thành phẩm, bế gân,
cán bóng, cán mờ.
IN VOUCHER - PHIẾU GIẢM GIÁ

IN VOUCHER - PHIẾU GIẢM GIÁ

In 4 màu, 1 mặt (hoặc 2 mặt)
 
Chất liệu giấy Coucher, Ford
 
Cán bóng( hoặc cán mờ)
IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

In 4 màu, 1 mặt

Kích thước A4

Giấy Fort 100gms

IN KẸP FILE

IN KẸP FILE

In offset 4 màu, 2 mặt

Giấy Coucher 300gms

Cán mờ 1 mặt

IN DECAL TRONG

IN DECAL TRONG

In 4 màu, 1 mặt

Chất liệu decal trong

Bế theo file thiết kế

IN DECAL BẠC

IN DECAL BẠC

In 4 màu, 1 mặt

Chất liệu: decal bạc

Bế theo file thiết kế

IN DECAL GIẤY

IN DECAL GIẤY

In 4 màu, 1 mặt

Chất liệu decal giấy

Bế theo file thiết kế

IN TỜ RƠI

IN TỜ RƠI

- In 4 màu, 1/2 mặt

- Giấy Coucher

- Kích thước  A3, A4, A5

IN HOÁ ĐƠN

IN HOÁ ĐƠN

- Giấy Carbon 2,3 liên

- In Offset 1-4 màu

Đóng cuốn, chạy răng cưa

- In số nhảy

IN PHONG BÌ

IN PHONG BÌ

- In 4 màu

- Kích thước A6, A5, A4

- Giấy Fort

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- In offset 4 màu 2 mặt

- Giấy Coucher 300gms

- Cán mờ 2 mặt

IN TEM NHÃN SẢN PHẨM

IN TEM NHÃN SẢN PHẨM

In 4 màu

Chất liệu decal giấy

Bế demi theo file thiết kế

IN HỘP GIẤY

IN HỘP GIẤY

In 4 màu, nhiều mặt

Kích thước thông dụng

Giấy Ivory, Coucher

Bế dán thành phẩm

IN TÚI GIẤY

IN TÚI GIẤY

- In 4 màu. Xỏ dây

- Kích thước: thông dụng

- Giấy ivory, coucher

- Bế dán thành phẩm

IN TEM VỠ

IN TEM VỠ

In 1 mặt, đa màu sắc

Chất liệu decal vỡ

Bế đứt nửa thành phẩm

Miễn phí thiết kế

IN TEM NIÊM PHONG

IN TEM NIÊM PHONG

- In 1 mặt, đa màu sắc

- Chất liệu decal vỡ

- Bế đứt nửa thành phẩm

IN TEM BẢO HÀNH

IN TEM BẢO HÀNH

- In 1 mặt, đa màu sắc

- Chất liệu decal vỡ

- Bế đứt nửa thành phẩm

IN THẺ BÀI - THẺ TREO

IN THẺ BÀI - THẺ TREO

- Giấy Coucher 300gsm

- Kích thước 9x4cm

- Giao hàng từ 2 - 3 ngày.

IN TAG QUẦN ÁO

IN TAG QUẦN ÁO

Giấy Coucher 300gsm

Kích thước 9x4cm

Miễn phí thiết kế

Giao hàng từ 2 - 3 ngày.

IN MÁC QUẦN ÁO

IN MÁC QUẦN ÁO

Giấy Coucher 300gsm

Kích thước 9x5cm

Miễn phí thiết kế

Giao hàng từ 2 - 3 ngày.