- 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
  • Hotline : - 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)

tHÔNG SỐ CHUNG

In 4 màu, 2 mặt (hoặc 1/2 mặt)

Giấy Coucher

Kích thước A3, A4, A5

Thiết kế miễn phí theo yêu cầu

Liên hệ: 0982 171 222 - 0968 41 3993

Email: nhain365@gmail.com

 

BẢNG GIÁ

TỜ RƠI COUCHER 100
KÍCH THƯỚC 1.000 TỜ 2.000 TỜ 3.000 TỜ 5.000 TỜ 10.000 TỜ
A5 (14.5cm x 21cm) 940đ 647đ 474đ 350đ 264đ
A4 (21cm x 29.5cm) 1080đ 780đ 659đ 535đ 450đ
A3 (29.5cm x 42cm) 1680đ 1130đ 980đ 865đ 820đ

 

TỜ RƠI COUCHER 120
KÍCH THƯỚC 1.000 TỜ 2.000 TỜ 3.000 TỜ 5.000 TỜ 10.000 TỜ
A5 (14.5cm x 21cm) 970đ 670đ 499đ 372đ 264đ
A4 (21cm x 29.5cm) 1148đ 890đ 699đ 577đ 490đ
A3 (29.5cm x 42cm) 1850đ 1230đ 990đ 880đ 850đ

 

TỜ RƠI COUCHER 150
KÍCH THƯỚC 1.000 TỜ 2.000 TỜ 3.000 TỜ 5.000 TỜ 10.000 TỜ
A5 (14.5cm x 21cm) 1018đ 708đ 529đ 425đ 315đ
A4 (21cm x 29.5cm) 1290đ 960đ 761đ 648đ 557đ
A3 (29.5cm x 42cm) 1890đ 1520đ 1320đ 1120đ 970đ
 

 

TỜ RƠI COUCHER 200
KÍCH THƯỚC 1.000 TỜ 2.000 TỜ 3.000 TỜ 5.000 TỜ 10.000 TỜ
A5 (14.5cm x 21cm) 1340đ 772đ 589đ 460đ 370đ
A4 (21cm x 29.5cm) 1613đ 1079đ 871đ 745đ 667đ
A3 (29.5cm x 42cm) 2220đ 1720đ 1517đ 1320đ 1150đ
 

 

TỜ RƠI COUCHER 250
KÍCH THƯỚC 1.000 TỜ 2.000 TỜ 3.000 TỜ 5.000 TỜ 10.000 TỜ
A5 (14.5cm x 21cm) 1413đ 836đ 674đ 515đ 427đ
A4 (21cm x 29.5cm) 1742đ 1196đ 980đ 852đ 770đ
A3 (29.5cm x 42cm) 2420đ 1830đ 1740đ 1550đ 1350đ

 

TỜ RƠI COUCHER 300
KÍCH THƯỚC 1.000 TỜ 2.000 TỜ 3.000 TỜ 5.000 TỜ 10.000 TỜ
A5 (14.5cm x 21cm) 1490đ 912đ 806đ 625đ 495đ
A4 (21cm x 29.5cm) 2180đ 1470đ 1190đ 1020đ 899đ
A3 (29.5cm x 42cm) 2685đ 2140đ 1960đ 1720đ 1710đ
 
Sản phẩm khác
IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

In 4 màu, 1 mặt

Kích thước A4

Giấy Fort 100gms

IN KẸP FILE

IN KẸP FILE

In offset 4 màu, 2 mặt

Giấy Coucher 300gms

Cán mờ 1 mặt

IN HOÁ ĐƠN

IN HOÁ ĐƠN

- Giấy Carbon 2,3 liên

- In Offset 1-4 màu

Đóng cuốn, chạy răng cưa

- In số nhảy

IN PHONG BÌ

IN PHONG BÌ

- In 4 màu

- Kích thước A6, A5, A4

- Giấy Fort

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- In offset 4 màu 2 mặt

- Giấy Coucher 300gms

- Cán mờ 2 mặt