- 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
  • Hotline : - 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)

THÔNG SỐ CHUNG

In 4 màu, 1 mặt

Kích thước:

A6 (12cm x 22cm)

A5 (16cm x 23cm)

A4 (25cm x 34cm)

Giấy Fort

Bế dán thành phẩm

Liên hệ: 0982 171 222 - 0968 41 3993

Email: nhain365@gmail.com

 

 

BẢNG GIÁ

PHONG BÌ KHỔ A6 (12cm x 22cm)
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
100 - 400 CHIẾC 1.500đ / chiếc 1 ngày làm việc
500 - 900 CHIẾC 1.200đ / chiếc 1 ngày làm việc
>1000 CHIẾC 800đ / chiếc >1 ngày làm việc

 

PHONG BÌ KHỔ A5 (16cm x 23cm)
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
100 - 400 CHIẾC 2.000đ / chiếc 1 ngày làm việc
500 - 900 CHIẾC 1.800đ / chiếc 1 ngày làm việc
>1000 CHIẾC 1.500đ / chiếc >1 ngày làm việc
 

 

Sản phẩm khác
IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

In 4 màu, 1 mặt

Kích thước A4

Giấy Fort 100gms

IN KẸP FILE

IN KẸP FILE

In offset 4 màu, 2 mặt

Giấy Coucher 300gms

Cán mờ 1 mặt

IN TỜ RƠI

IN TỜ RƠI

- In 4 màu, 1/2 mặt

- Giấy Coucher

- Kích thước  A3, A4, A5

IN HOÁ ĐƠN

IN HOÁ ĐƠN

- Giấy Carbon 2,3 liên

- In Offset 1-4 màu

Đóng cuốn, chạy răng cưa

- In số nhảy

IN CARD VISIT

IN CARD VISIT

- In offset 4 màu 2 mặt

- Giấy Coucher 300gms

- Cán mờ 2 mặt