- 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
  • Hotline : - 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)

Báo giá in tem bảo hành

THÔNG SỐ CHUNG

In 1 mặt đa màu sắc

Chất liệu decal vỡ

Miễn phí thiết kế

Bế thành phẩm theo hình

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ IN 365


Địa chỉ: 279 Vũ Tông Phan - Thanh Xuân

Liên hệ: Mr.Trung - 0982 171 222

Ms.Tâm - 0968 41 3993

Web: nhain365.com

Email: nhain365@gmail.com

BẢNG GIÁ

TEM HÌNH CHỮ NHẬT
SỐ LƯỢNG 1x1.5cm 1x2cm 1x2.5cm 1x3cm 1.5x3cm 2x3cm 2x4cm 2x5cm 3x5cm THỜI GIAN
1.000TEM 150đ 180đ 200đ 220đ 300đ 350đ 400đ 550đ 650đ 1 giờ
2.000TEM 125đ 150đ 180đ 200đ 250đ 300đ 350đ 400đ 500đ 1 giờ
3.000TEM 110đ 120đ 150đ 180đ 230đ 280đ 300đ 350đ 480đ 2 giờ
5.000TEM 100đ 110đ 120đ 150đ 200đ 240đ 250đ 300đ 450đ 2 giờ
10.000TEM 80đ 90đ 100đ 110đ 150đ 180đ 200đ 250đ 400đ 1 ngày
20.000TEM 70đ 80đ 90đ 100đ 140đ 160đ 180đ 230đ 350đ 1 ngày
30.000TEM 60đ 70đ 80đ 90đ 130đ 140đ 150đ 200đ 300đ 2 ngày
50.000TEM 55đ 60đ 75đ 80đ 110đ 130đ 140đ 180đ 260đ 3 ngày
100.000TEM 50đ 55đ 70đ 80đ 90đ 100đ 120đ 150đ 250đ 5 ngày

TEM HÌNH TRÒN

SỐ LƯỢNG Ø0.8cm Ø1cm Ø1.2cm Ø1.5cm Ø2cm Ø2.2cm THỜI GIAN
1.000TEM 200đ 200đ 250đ 300đ 350đ 400đ 1 giờ
2.000TEM 150đ 150đ 180đ 250đ 300đ 350đ 1 giờ
3.000TEM 120đ 120đ 150đ 200đ 250đ 300đ 2 giờ
5.000TEM 100đ 110đ 120đ 150đ 200đ 250đ 2 giờ
10.000TEM 80đ 90đ 100đ 120đ 150đ 200đ 2 ngày
20.000TEM 70đ 75đ 90đ 100đ 140đ 180đ 2 ngày
30.000TEM 70đ 70đ 80đ 90đ 130đ 150đ 2-3 ngày
50.000TEM 60đ 65đ 75đ 80đ 110đ 140đ 3-5 ngày
100.000TEM 50đ 55đ 70đ 75đ 100đ 120đ 5-7 ngày

TEM HÌNH ELIP

SỐ LƯỢNG 0.8x1.3cm 1x1.5cm 1.2x1.8cm 1x2cm 1.5x2cm 1.5x2.5cm 1.5x3cm 2x3.5cm 2x4cm THỜI GIAN
1.000TEM 200đ 200đ 300đ 300đ 450đ 500đ 550đ 600đ 700đ 1 giờ
2.000TEM 150đ 150đ 200đ 200đ 300đ 350đ 400đ 450đ 500đ 1 giờ
3.000TEM 120đ 120đ 180đ 180đ 250đ 300đ 350đ 400đ 450đ 2 giờ
5.000TEM 100đ 110đ 120đ 150đ 220đ 250đ 300đ 350đ 400đ 2 giờ
10.000TEM 80đ 90đ 100đ 120đ 200đ 230đ 280đ 310đ 360đ 2 ngày
20.000TEM 75đ 75đ 90đ 100đ 170đ 190đ 240đ 270đ 310đ 2 ngày
30.000TEM 70đ 70đ 85đ 90đ 150đ 180đ 210đ 240đ 270đ 2-3 ngày
50.000TEM 65đ 65đ 75đ 80đ 120đ 140đ 160đ 200đ 220đ 3-5 ngày
100.000TEM 60đ 60đ 70đ 75đ 100đ 120đ 130đ 160đ 180đ 5-7 ngày

Báo giá in ấn khác