- 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
  • Hotline : - 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)

BÁO GIÁ IN CARD VISIT

SỐ LƯỢNG GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
2 hộp1 NỘI DUNG 150,000 2-3 ngày làm việc
3 hộp1 NỘI DUNG 180,000 2-3 ngày làm việc
5 hộp1 NỘI DUNG 225,000 2-3 ngày làm việc
10 hộp1 NỘI DUNG 350,000 2-3 ngày làm việc
20 hộp1 NỘI DUNG 640,000 2-3 ngày làm việc
30 hộp1 NỘI DUNG 900,000 2-3 ngày làm việc
50 hộp1 NỘI DUNG 1,400,000 2-3 ngày làm việc
100 hộp1 NỘI DUNG 2,400,000 2-3 ngày làm việc

Báo giá in ấn khác