- 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)
  • Hotline : - 0982 171 222 (Mr. Trung) - 0968 41 3993 ( Ms. Tâm)

THÔNG SỐ CHUNG

Giấy C300

In offset sắc nét, đa sắc màu

Cán mờ 2 mặt

Thiết kế miễn phí theo yêu cầu

Liên hệ: 0982 171 222

Email: nhain365@gmail.com

 

BẢNG GIÁ

SỐ LƯỢNG GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
2 hộp 1 NỘI DUNG 150,000 2-3 ngày làm việc
3 hộp 1 NỘI DUNG 180,000 2-3 ngày làm việc
5 hộp 1 NỘI DUNG 225,000 2-3 ngày làm việc
10 hộp 1 NỘI DUNG 350,000 2-3 ngày làm việc
20 hộp 1 NỘI DUNG 640,000 2-3 ngày làm việc
30 hộp 1 NỘI DUNG 900,000 2-3 ngày làm việc
50 hộp 1 NỘI DUNG 1,400,000 2-3 ngày làm việc
100 hộp 1 NỘI DUNG 2,400,000 2-3 ngày làm việc
 

 

Sản phẩm khác
IN TIÊU ĐỀ THƯ

IN TIÊU ĐỀ THƯ

In 4 màu, 1 mặt

Kích thước A4

Giấy Fort 100gms

IN KẸP FILE

IN KẸP FILE

In offset 4 màu, 2 mặt

Giấy Coucher 300gms

Cán mờ 1 mặt

IN TỜ RƠI

IN TỜ RƠI

- In 4 màu, 1/2 mặt

- Giấy Coucher

- Kích thước  A3, A4, A5

IN HOÁ ĐƠN

IN HOÁ ĐƠN

- Giấy Carbon 2,3 liên

- In Offset 1-4 màu

Đóng cuốn, chạy răng cưa

- In số nhảy

IN PHONG BÌ

IN PHONG BÌ

- In 4 màu

- Kích thước A6, A5, A4

- Giấy Fort